Gods heerlijkheid

Exodus 33:18 – 34:9

18 ‘Laat mij toch uw majesteit zien,’ zei Mozes. (Exodus 33:18)

In de voorgaande verzen aan het bijbelgedeelte, zien we Mozes onderhandelen met God. Mozes eist van God dat Hij mee gaat met Israel, want zonder God kan Mozes het niet doen. Een engel is niet goed genoeg voor Mozes. En na dit gesprek gaat Mozes nog een stap verder, Hij wil God nog dieper kennen.

Mozes vraagt of Hij Gods majesteit mag zien. Als we praten over Gods glorie en heiligheid dan praten over iets ontastbaars. De betekenis van Gods glorie is misschien niet zo reeeel voor ons, niet zo werkelijk. We hebben donderwolken en flitsen in ons hoofd. Glorie is iets zwaars waar wij niet bij kunnen met ons zondig leven of we zullen direct sterven.

De glorie van God is een hemel vol van de heerlijkheid van God waar Hij zit op Zijn troon en regeert. De majesteit van God is oneindig en niet te bevatten. En toch zegt God, ik zal mijn majesteit aan je openbaren.

De HEER ging voor hem langs en riep uit: ‘De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders de kinderen en kleinkinderen laat boeten, en ook het derde geslacht en het vierde.’ (Exodus 34:6-7)

Maar als ik dit lees dan lijkt de heerlijkheid van God opeens heel iets anders. Als wij vergelijken de majesteit van God met de grootsheid van sterren die op een podium hun kunsten lopen te vertonen, dan zitten we mis. Als wij Gods heerlijkheid vergelijken met aardse koningen die gediend willen worden en macht hebben, dan zitten we mis.

Gods heerlijkheid zit hem niet in de macht of het wow-factor. Gods heerlijkheid en majesteit zit hem in de liefde en de trouw, de goedheid en vergeving. Gods ultieme openbaring zit hem in Zijn hart, daar is Zijn majesteit. Het is een vergelijking met moeder Theresa en President Obama. Gods heerlijkheid is meer geopenbaard in een vrouw die arme kinderen helpt dan in een man die zo schijnt de machtigste man op aarde is.

Wat een God hebben wij. En onze God is heilig, onveranderlijk in Zijn liefde. Hij is machtig in Zijn vergeving, Hij is liefdevol in Zijn rechtvaardigheid. We moeten uit ons wereldse denken stappen en leren begrijpen dat God niet is zoals de wereld. God in al Zijn heerlijkheid is vol van liefde en trouw voor ons persoonlijk.

Leer God kennen, leer Zijn liefde kennen, leer Zijn majesteit kennen en je zult zien dat Hij van jou houdt. Dit is Gods hart, dit is Gods majesteit. God is ver weg voor hen die denken als de wereld, die denken zoals de duivel ons wil laten denken. Maar God komt dichterbij als wij ons nederig neerleggen voor Hem en alles van Hem verlangen.

Deze glorie daar wil ik in leven, deze heerlijkheid daar wil ik altijd zijn. Hier mogen we naar verlangen.

This entry was posted in 02 Exodus. Bookmark the permalink.