Geen beeld maken

Handelingen 3

12 Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk: Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover, of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt? 13 De God van Abraham, Izak en Jakob, de God van onze vaderen, heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt, Die u hebt overgeleverd. U hebt Hem verloochend vóór Pilatus, toen die oordeelde dat men Hem zou loslaten. 14 U echter hebt de Heilige en Rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden, 15 maar de Vorst van het leven hebt u gedood, Die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. (Handelingen 3:10-12)

De boodschap die we hier uit moet halen is dat God hier aan het werk is. De God van Abraham, Izak en Jakob, Hij is aan het werk door Zijn Zoon de Heere Jezus. Het is misschien niet zo leuk om te horen, want het is die Jezus die zij ook gekruisigd hebben.

Het is zo makkelijk om in deze valkuil te vallen. We raken zo overtuigd van ons eigen gelijk dat we God buitenspel zetten in ons leven. En alleen als er iets heftigs gebeurt in ons leven beginnen we in te zien dat het toch even net iets anders is dan waar we al die tijd van overtuigd waren. En soms kan dat ons niet overtuigen van het feit dat God toch echt iets aan het doen is in ons leven.

Petrus wil voorkomen dat ze naar Hem gaan kijken. Wij moeten voorkomen dat we naar een voorganger of een begaafd spreker gaan kijken. Alles en ook alles moet om God zelf draaien in ons leven. De kerk, de Bijbelkring, het gebed aan tafel, de aanbiddingsavond, de collecte, het moet alleen om God gaan. Het is Jezus die aan het werk is in de gemeente, wij zijn Zijn lichaam.

2 Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. 3 U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. 4 U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. (Exodus 20:2-4)

Laten we niet voor de eeuwen oude leugen vallen en kijken naar wat onze geschapen ogen zien, maar laten we kijken naar de eeuwige God die in alles is en door alles werkt. Lees hoe de tien geboden beginnen. Het is God die Israël uit Egypte heeft geleidt, ze moeten niet naar Mozes kijken of naar iets anders. Ze moeten geen afgodsbeelden maken en daarvoor buigen, want dan kunnen ze niet meer zien Wie God werkelijk is.

Laat God werkelijk centraal staan in jouw leven. Kijk niet naar organisaties of personen, maar kijk naar de God die jouw geschapen heeft en elke dag bij jouw leven betrokken is. Zoek naar Zijn koninkrijk en dan zal al het andere vanzelf komen. En dat is waar Petrus de omstanders op wijst, kijk naar de God die Zijn Zoon heeft gegeven. Draai er niet om heen, dit wonder komt van Hem.

This entry was posted in 02 Exodus, 44 Handelingen. Bookmark the permalink.