Verleid

Matheus 4:1-11

Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. (Matheus 4:1)

 De duivel probeert Jezus te verleiden en uit het antwoord van Jezus is te zien wat de verleiding precies inhoud. Wat de duivel wil is dat we God een andere plek in ons leven geven. Alle drie de antwoorden die Jezus geeft laat duidelijk zien dat de duivel wil dat we God niet op de eerste plek hebben.

Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ (Matheus 4:4)

Het eerste antwoord dat Jezus geeft komt uit Deuteronomium 8, in dit gedeelte beschrijft Mozes hoe God Israel probeerde op te voeden in alle omstandigheden. Jezus laat de duivel zien dat de Vader Zijn God is die voor Hem zorgt. Of het nu in de woestijn is of in het beloofde land God is degene die voor Hem zorgt en Hem onderwijst, en soms betekend dat honger hebben.

Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ (Matheus 4:7)

Het tweede antwoord van Jezus breekt de woorden van de duivel van twijfel aan Gods aanwezigheid. Jezus geeft als antwoord een vers uit Deuteronomium 6 waar Mozes Israel waarschuwt voor het testen van God door eraan te twijfelen of God er nog wel is of niet. (Exodus 17:7) God is er, daar hoef ik niet aan te twijfelen, Hij zorgt voor mij, dat hoef ik niet uit te proberen.

10 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ (Matheus 4:10)

De duivel wil er alles aan doen zodat God niet de nummer 1 is van ons leven. Hij wil ons van alles geven van alles beloven als God maar niet op nummer 1 staat. En weer haalt Jezus een tekst uit Deuteronomium 6 aan, vrees alleen God in alles.

De verleidingen van de duivel zijn er maar om een ding, dat God niet meer alles is in ons leven. En als ik zo om me heen kijk, dan lijkt hij erg succesvol, zelfs onder de christenen. God is niet meer nummer 1 in de kerk, God is niet alles voor ons in het leven. God hangt er bij, maar wij leven ons eigen leven.

Het leven is zo belangrijk geworden met de top 10 van belangrijkste mensen of de top 10 van de rijkste mensen of de top 10 van rijkste landen. Het is allemaal leeg, we leven in een wereld gevormd door de leugens van de duivel waarin God geen enkele plaats meer heeft. Laten we opstaan en met Jezus zeggen: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem”‘

This entry was posted in 02 Exodus, 05 Deuterenomium, 40 Matheus. Bookmark the permalink.