De leeuw en het lam

5 Toen zei een van de oudsten tegen mij: ‘Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen.’ (Openbaring 5:5)

De troon scene neemt een wending. Nadat we God hebben leren kennen wordt onze aandacht nu op Jezus gericht. Jezus wordt geopenbaard als de vervulling van Gods beloften die Hij aan Zijn kinderen heeft gegeven.

9 Sterk als een jonge leeuw ben jij,
je verovert je prooi, mijn zoon,
en keert naar je leger terug.
Juda gaat liggen als een leeuw,
vol majesteit vlijt hij zich neer –
wie zou hem durven wekken?
10 In Juda’s handen zal de scepter blijven,
tussen zijn voeten de heersersstaf,
totdat hij komt die er recht op heeft,
die alle volken zullen dienen.

9 Sterk als een jonge leeuw ben jij, je verovert je prooi, mijn zoon, en keert naar je leger terug. Juda gaat liggen als een leeuw, vol majesteit vlijt hij zich neer – wie zou hem durven wekken? 10 In Juda’s handen zal de scepter blijven, tussen zijn voeten de heersersstaf, totdat hij komt die er recht op heeft, die alle volken zullen dienen. (Genesis 49:9,10)

Zoals Jakob heeft geprofeteerd over Juda dat uit zijn nageslacht de heerser zal komen die voor eeuwig regeert, zo was het al Gods verlangen om eens een koning op aarde te hebben die met Hem regeert. En David was daar een goed voorbeeld van. Hij regeerde als een koning naar Gods hart. Hij regeerde als een dienstknecht voor zijn volk en als een dienaar van zijn God.

16 Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen.”’ (2 Samuel 7:16)

En daarom is Jezus de telg van David, Hij zal op de troon zitten en voor eeuwig regeren. Want daar gaat het om in dit bijbel boek. Jezus zal voor eeuwig regeren, Hij is waardig om te regeren hier op aarde. Hij is waardig om deze boekrol uit Gods handen te nemen en niemand anders.

Deze analyse van Gods beloften is niet een leuk stukje bijbel kennis die we kunnen gebruiken voor een dagopening. De kracht van deze woorden Zijn het brandende hart van God. Als we het leven van David lezen dan zien we dat God reageert op een hart dat nederig is voor Hem. God leeft met ons, dagelijks. God is actief bij ons betrokken.

God had de boekrol zelf kunnen openen, maar nee Hij zoekt iemand die samen met Hem kan regeren. En dat kan alleen de Leeuw van Juda, de Telg van David. Hij alleen, de vervulling van Gods verlangen en de redding van hen die op Hem willen vertrouwen.

Als we dit realiseren, vervaagd deze wereld dan niet? Alle drukte om macht en erkenning, het is niets. Maar het is het koninkrijk van God dat voor eeuwig zal bestaan.

This entry was posted in 01 Genesis, 10 2 Samuel, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.