God geopenbaard

Johannes 18

37 Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus toch een koning? Jezus antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor. (Johannes 18:37)

Wat zien wij in het kruis van Jezus? Zien wij een offer dat voor onze zonden gestorven is? Zien wij onze redding van de hel, daar hangen aan het kruis? Of zien we de intense liefde van God geopenbaard aan deze wereld?

Ja, Jezus is daar aan het kruis gaan hangen voor onze zonden. Maar als we alleen dat accepteren, dan is er een groot gevaar voor ons leven. Wat kwam Jezus doen? Jezus kwam niet alleen maar om aan het kruis te hangen voor onze zonden. Jezus is geboren om God te openbaren aan de wereld. Het licht te laten schijnen in deze wereld zodat een ieder die verlangt naar de waarheid uit de duisternis naar het licht zou komen.

4 Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. 5 Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. (Genesis 3:4-5)

Wat deed satan? Alles wat hij deed was de kennis die Adam en Eva van God hadden te verwarren. Ze mochten God niet meer zien zoals Hij werkelijk is. De duivel probeert nog steeds ons beeld van God te beperken. En daarom is Jezus gekomen om God te openbaren aan deze wereld.

Het kruis is een openbaring van Wie God is. Zijn liefde en trouw voor ons mensen. Zijn heerlijkheid, Zijn koninkrijk geopenbaard. Daarvoor is Jezus geboren, dat de waarheid weer wordt geopenbaard. Niet langer hoe wij meer in de duisternis te tasten over Wie God is, maar kunnen wij het zien, het beste aan het kruis.

Is God geopenbaard aan jou? Is de honger naar de waarheid er in jouw leven? Hiervoor is Jezus geboren, dat het koninkrijk van God en Zijn koningschap wordt geopenbaard in jouw leven.

This entry was posted in 01 Genesis, 43 Johannes. Bookmark the permalink.