Zal de wereld beter worden?

Genesis 13:5-12

10 Lot liet zijn blik rondgaan en zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was; voordat Sodom en Gomorra door de HEER werden verwoest, was de vallei tot aan Soar toe even waterrijk als de tuin van de HEER en als Egypte. (Genesis 13:10)

Eens op een eo-jongerendag had Henk Binnendijk een preek. Als illustratie had hij een wit-grijs-zwart bord met daarvoor poppetjes in dezelfde kleuren. Tijdens de preek duwde hij de zwarte kant van het bord langzaam over het grijze vlak. De boodschap was dat het verschil tussen goed en kwaad steeds duidelijker zal worden, maar waar sta jij?

Als ik kijk naar alleen Nederland vandaag (de rest van de wereld is echt niet beter) dan worden de verschillen steeds duidelijker. Als christelijk wereldje hebben we lange tijd een compromisse gemaakt met de wereld. Zo konden we naast elkaar leven zonder dat we anderen irriteerden, men noemt dat tollerantie.

Maar als ik nu de politiek in Nederland bekijk met de linkse partijen dan is daar een intollerantie tegenover de christenen en moet elk praktisch christelijk denken verdwijnen en mag het alleen nog maar een mening zijn. Het moraal van het sociale leven mag alleen nog maar gebaseerd worden op de wetten die gemaakt zijn door mensen en niet op God.

maar Lot sloeg zijn tenten op bij de steden in de vallei. (Genesis 13:12b)

Lot was een man die keek naar zijn eigen geluk. Van daaruit maakte Lot de beslissing om dicht bij de wereld te gaan wonen. Toen Lot daar ging wonen was al bekend dat Sodom en Gomorra slechte steden waren en toch ging hij daar wonen. En het duurde niet lang voordat hij in de stad woonde ipv erbuiten.

Langzaam zal al het christelijke uit Nederland worden verbannen, maar de vraag is waar wij zullen staan. Leven we in het grijze gebied buiten Sodom en Gomorra? Deze vraag wordt steeds reeeler, de wereld begint van ons te eisen dat God niet meer op nummer 1 staat, de mens en zijn geboden staan opeens boven God.

Als kerk zullen we moeten kiezen waar we staan. We kunnen niet langer zwijgzaam zijn onder het mom van tollerantie. Als wij ons schamen voor de blijde boodschap zal Jezus zich schamen voor ons. Het is tijd dat we opstaan en zeggen waar we voor staan. Wij willen heilig zijn voor God en alleen Hem dienen in ons leven. Hij is waard alles van ons leven omdat Hij ons lief heeft.

En ik denk dat de oppositie die nu komt tegen het christelijk geloof niet slecht is, maar juist goed. Nu zullen we zien wie echt God lief hebben, wie echt God alleen op nummer 1 willen hebben. Het grijze gebied zal verdwijnen en het verschil zal duidelijk worden. Het is tijd dat we echt gaan kiezen wie onze God is!

This entry was posted in 01 Genesis. Bookmark the permalink.