Gods genade houdt op

20 Verder zei de HEERE: De roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar. 21 Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar tot Mij gekomen is. En zo niet, Ik zal het weten. (Genesis 18:20-21)

We zouden het kunnen vergelijken met een auto. We beginnen kleine gebreken te horen, de auto start soms niet en we zien andere signalen dat de auto niet helemaal in orde is. Het is of tijd voor een goede beurt of het is tijd voor een nieuwe.

God krijgt ook signalen over Sodom en Gomorra, signalen dat ze verder gaan dan dat Zijn genade kan toestaan. Het is tijd dat er wat aan wordt gedaan.

5 Want haar zonden hebben  zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde Zich haar ongerechtigheden. 6 Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft, en vergeld haar dubbel naar haar werken. Schenk in de drinkbeker  waarin zij voor anderen ingeschonken heeft, voor haar het dubbele in. (Openbaring 18:5-6)

Er komt een tijd dat de maat vol is. Als we lezen over het morele klimaat van Sodom en Gomorra dan zitten wij er als westerse wereld niet ver vandaan. God heeft deze aarde geschapen, Hij zal het niet verder uit de hand laten lopen dan dat Zijn genade kan toestaan.

Het babylon is te ver gegaan, de zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel. En God zal dat vergelden en bij de deze hoer zal Hij het dubbel vergelden omdat ze ook andere heeft aangezet tot de zonde.

7 Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd, geef haar naar die maat pijniging en rouw. Want in haar hart zegt zij:  Ik zit als een koningin en ben geen weduwe en ik zal zeker geen rouw zien. 8   Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, rouw en honger, en  met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt. (Openbaring 18:7-8)

Deze kant van God is misschien moeilijk te begrijpen. Gods genade is toch zo groot, waarom dan al deze woorden van pijniging? Gods genade is niet oneindig, er komt een tijd dat er geen genade meer is voor de zonde van de wereld. Op dat moment komt Gods heilig oordeel als de beloning voor de zonde. En dit heilig oordeel houdt niet op wanneer men overlijdt, het is de eeuwige dood.

This entry was posted in 01 Genesis, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.