Het kwaad niet toelaten

Genesis 4:1-16

Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij.’ (Genesis 4:7)

Dit zijn de woorden die God tegen Kain spreekt, Hij waarschuwt hem voordat Kain Abel vermoordt. Deze woorden zijn veel betekenend en verre van verouderd. Het werk van Jezus doet niets af aan deze woorden van God als een waarschuwing om de zonden buiten ons leven te houden.

God omschrijft de zonden als iemand die op de loer ligt en begerig is (er naar verlangt) om ons in de greep te houden. Dit is de zonden, dit is het kwaad die achter ons aangaat. Soms vraag ik me af wat het is in het leven dat we voor de zonden we geen inspanning hoeven te leveren maar om goed te doen we alle zeilen bij moeten zetten.

Ook Abel bracht een offer; van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De HEER merkte Abel en zijn offer op, (Genesis 4:4)

De afgelopen dagen heb ik gesproken over het simpele geloof waarin we God toelaten in ons leven. Het vraagt een simpele, kinderlijke houding om God toe te laten in ons leven. Het vraagt een simpele houding om God overal in te betrekken in ons leven.

We kunnen wekelijks naar de kerk gaan, we kunnen onze gaven geven we kunnen ons leven zo inrichten dat het religieus is. Maar toch kunnen we in dit ons eigen leven hebben. Abel gaat offeren en zoekt het beste uit voor God. Het verschil is volgens mij een cadeautje kopen omdat je naar een verjaardag moet of een cadeautje kopen voor je beste vriend(in).

In hoeverre betrek jij God in jouw leven? In hoeverre is God in je gedachten door de dag heen? Waar zijn je verlangens, waar is je hart? Als wij ons richten op het simpele in God, de liefde die de Vader voor ons heeft, dan weet ik dat we een leven hebben waar God verheugd over is. Als wij als een kind zo blij zijn in de aanwezigheid van God zonder het allemaal zo ingewikkeld te maken dan zijn we veilig als een lam in de handen van de Vader.

Abel dacht niet na over het offer van Kain, hij zocht het beste uit als een kind om God lief te hebben. Kain leefde in deze wereld met zijn jaloezie en liet de zonden toe in zijn leven. Zo gauw wij het leven ingewikkeld maken en er zelf dingen aan willen toevoegen dan zal de zonde zich aan ons vergrijpen. Zo gauw we het leven meer (lees ‘minder’) maken dan de leven in de liefde met de Vader dan leven we in een wereld die we zelf hebben gevormd.

Is het niet gewoon simpel om te leven in afhankelijk van God. Gewoon simpel te verlangen naar Zijn heiligheid en liefde, onze ogen gericht te houden op wat boven is.

This entry was posted in 01 Genesis. Bookmark the permalink.