Monthly Archives: January 2019

Bruid

Psalm 45 14 De koningsdochter is innerlijk één en al heerlijkheid; haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad. 15 In kleurrijk geborduurde kleding wordt zij naar de Koning geleid; jonge meisjes, haar vriendinnen in haar gevolg, worden bij U gebracht. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Bruid

Toewijding

Psalm 45 11 Luister, dochter, en zie, en neig uw oor: vergeet uw volk en het huis van uw vader. 12 Dan zal de Koning verlangen naar uw schoonheid; omdat Hij uw Heere is, buig u voor Hem neer. 13 … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Toewijding

Een aanwezigheid

Psalm 45 9 Al Uw kleding geurt van mirre en aloë en kaneel, wanneer U uit de ivoren paleizen komt, waar men U verblijdt. 10 Koningsdochters zijn onder Uw voorname vrouwen; de koningin staat aan Uw rechterhand, in het fijne … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Een aanwezigheid

Koning Jezus

Psalm 45 9 Al Uw kleding geurt van mirre en aloë en kaneel, wanneer U uit de ivoren paleizen komt, waar men U verblijdt. 10 Koningsdochters zijn onder Uw voorname vrouwen; de koningin staat aan Uw rechterhand, in het fijne … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Koning Jezus

God maakt keuzes

Psalm 45 8 U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen. (Psalm 45:8) God maakt ook keuzes, het is niet allemaal voorgeprogrammeerd zoals veel christenen het graag willen … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God maakt keuzes

What’s in the name

Psalm 45 8 U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen. (Psalm 45:8) Het staat er letterlijk, de koning wordt hier een god genoemd. En waarschijnlijk gaat dat … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on What’s in the name

De troon van God

Psalm 45 7 Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd; de scepter van Uw Koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. (Psalm 45:7) Het gaat in het koninkrijk van God niet om een naam die wij maken. Jezus heeft het … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De troon van God

Gods heerlijkheid in jou

Psalm 45 4 Gord Uw zwaard aan de heup, o Held, het zwaard van Uw majesteit en Uw glorie. 5 Rijd voorspoedig uit in Uw glorie, op het woord van waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid; Uw rechterhand zal U ontzagwekkende daden … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gods heerlijkheid in jou

Muziek

Psalm 45 1 Een onderwijzing, een lied over de liefde, voor de koorleider, van de zonen van Korach, op ‘De lelies’. 2 Mijn hart brengt een goed woord voort; ik draag mijn gedichten voor over een Koning; mijn tong is … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Muziek

Echt geloof

Psalm 44 23 Maar om U worden wij de hele dag gedood; wij worden beschouwd als slachtschapen. 24 Word wakker! Waarom zou U slapen, Heere? Ontwaak! Verstoot ons niet voor altijd. 25 Waarom zou U Uw aangezicht verbergen, onze ellende … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Echt geloof