Jeruzalem

Psalm 48

8 Met een oostenwind breekt U
de schepen van Tarsis stuk.
9 Zoals wij het gehoord hadden,
zo hebben wij het gezien
in de stad van de HEERE van de legermachten,
in de stad van onze God:
God zal haar stand doen houden tot in eeuwigheid. Sela
(Psalm 48:8-9)

God heeft Israel Zijn oogappel genoemd, daarmee bedoelt Hij dat het Zijn mooiste en meest delicate bezit is. Hij is bezig geweest met Israel om het te vormen tot een volk dat Hij Zijn volk kan noemen. En zo lezen we dat meerdere keren in het oude testament. De liefde die Hij heeft voor het volk Israel stijgt boven alles uit.

En dat weet het volk, dat weet deze psalmist. God heeft een keuze gemaakt om een volk voor Zichzelf te vormen, een volk dat leeft met de heilige verlangens die Hij heeft. En we weten dat het door de geschiedenis niet altijd perfect was, maar God is trouw gebleven. En daarin heeft God keuzes gemaakt die in het voordeel van de nakomelingen van Abraham vielen.

En die keuze is dat Jeruzalem het centrum van Zijn aanwezigheid zal zijn. Sterker nog, het is het nieuwe Jeruzalem waar we eeuwig met God wandelen. Deze stad staat voor de aanwezigheid van God. En dat kunnen we vandaag de dag zien en dat zullen we in de toekomst nog meer zien. Want het bijbelboek openbaringen laat zien dat het gevecht om deze stad zal gaan in het einde der tijden.

Het gaat niet om de fysiek van de stad, het gaat niet om de nostalgie over deze stad, het gaat om de keuze die God heeft gemaakt. En die keuze wordt aangevallen maar zal altijd worden gewonnen door onze God. Het is een geestelijke strijd en daarin mogen wij sterk staan in gebed. De discussie winnen we niet zolang mensen de waarheid niet willen zien. En dat hoeft ook niet, omdat we weten dat God zal handelen.

Jeruzalem is een stad gekozen door God. Het is geestelijk en daar zullen we naar mogen komen en ons in berusten. De hemel zal winnen en het nieuwe Jeruzalem zal komen en wij mogen in Gods aanwezigheid wandelen. Want in dat nieuwe Jeruzalem is geen tempel, maar God zelf.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.