God in jou

Psalm 47

9 God regeert over de heidenvolken;
God zit op Zijn heilige troon.
10 De edelen van de volken voegen zich
bij het volk van de God van Abraham;
want de schilden van de aarde zijn van God.
Hij is zeer hoog verheven!
(Psalm 47:9-10)

Als we dit zouden leren begrijpen, dan zou evangelisatie zoveel makkelijker worden. Ons leven moet namelijk zo worden dat andere mensen er jaloers op worden. Dat wilde God doen met het volk Israel en dat wil God doen met ons als christenen. En in de vorige overdenking hebben we het hier al over gehad maar dit is zo’n belangrijk onderwerp dat we er dieper op in moeten gaan.

Want zolang we blijven hangen aan de buitenkant van het leven zullen we nooit begrijpen wat een leven dicht bij God inhoudt. En daar moeten we beginnen, dicht bij God komen, Zijn aanwezigheid effect laten hebben op wie wij zijn. Want Mozes zou echt niet die man zijn geweest als hij God niet had leren kennen in al Zijn glorie.

Paulus heeft het zelfs over de glorie die van Mozes’ gezicht schijnt omdat hij in Gods aanwezigheid was geweest. Maar Paulus voegt daar wel aan toe dat wij in een heerlijkheid mogen wandelen die groter is dan die in de tijd van Mozes. En als wij die heerlijkheid toelaten in ons leven, dan zullen mensen dat zien.

Ga verder dan je vrome leven als reformatorische christen, zoek naar wie je mag zijn in Hem, de God van heerlijkheid. Dan zullen mensen het echt zien. De voorgekauwde theologie doet niets met mensen en dat hoort ook zo te zijn. Dat is niet wat mensen moet aantrekken, het is Gods aanwezigheid in ons leven dat mensen moet aantrekken.

Laat zien wie je bent in Hem. Niet wat jij er van gemaakt hebt op persoonlijk niveau en theologisch niveau, maar juist wat God in jou doet. Dat is het licht dat mag schijnen en het is tijd dat de wereld dit licht gaat zien.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.