Mensen die zich bij ons voegen

Psalm 47

9 God regeert over de heidenvolken;
God zit op Zijn heilige troon.
10 De edelen van de volken voegen zich
bij het volk van de God van Abraham;
want de schilden van de aarde zijn van God.
Hij is zeer hoog verheven!
(Psalm 47:9-10)

Dit is het doel, vanaf het moment dat God Abraham riep was dit al het doel. En daarom zijn wij ook een licht in deze wereld, niet om te laten zien hoe goed wij zijn, maar om te laten zien hoe goed God is. In Abraham wilde God de wereld naar Zich toe trekken en nu in Jezus en wij zijn lichaam wil God dat nog steeds doen. Wij moeten mensen jaloers maken op wat wij hebben en wie wij mogen zijn in God.

Maar wat hebben wij er van gemaakt, is er iets in ons leven waar mensen echt jaloers op kunnen zijn? En dan gaat het absoluut niet om materiële zegeningen, niet om de baan die we hebben maar echt om wie wij zijn. Het karakter dat wij hebben, het hart dat wij laten zien aan de mensen om ons heen. En nog sterker de wandel die wij hebben met God.

Het leven van Jezus was aantrekkelijk, mensen wilden Hem aanraken, ze wilden weten Wie Hij was. Omdat de persoon Jezus een licht was in de duisternis. Mensen konden door Zijn leven dingen zien die ze voorheen met alle theologische wijsheid niet konden zien. Ze zagen een leven dat in afhankelijkheid wandelde van de levende God.

De mensen moeten zich bij ons voegen, niet omdat wij de waarheid hebben, ze moeten jaloers worden omdat wij in de waarheid wandelen. Dat het geloof dat wij hebben niet een theorie is, maar een werkelijkheid die dagelijks in ons leven zichtbaar is. Theologie is niet wat mensen dichter bij ons brengt, het is het levende geloof waardoor mensen zullen zien dat er een God is in ons leven die niet dood is.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.