Niemand zoals Hij

Psalm 47

6 God vaart op onder gejuich,
de HEERE vaart op onder bazuingeschal.
7 Zing psalmen voor God, zing psalmen,
zing psalmen voor onze Koning, zing psalmen,
8 want God is Koning over heel de aarde;
zing psalmen met een onderwijzing.
(Psalm 47:6-8)

Helaas begrijpen veel christenen dit niet. Voor de een is dit een saaie aangelegenheid, voor de ander is het een vrome houding die we vooral op zondag moeten hebben. Maar als we nu eens helemaal uit onze bubbel stappen, of we nu gereformeerd zijn of charismatisch en op een andere manier naar deze verzen gaan kijken.

Want de reformatorische christen die haalt hier vooral uit dat we psalmen moeten zingen en de charismatische christen haalt hier vooral uit dat ze maar mogen doen wat ze willen. Hier gaat het niet voor niets over bazuingeschal. Maar wat als het daar nu helemaal niet om gaat, wat als wij onze rare tradities even laten liggen en kijken naar het hart van deze verzen.

Want het gaat hier niet om de methode die we toepassen, het gaat om het verlangen en het doel. God is namelijk Koning over de hele aarde, Hij regeert, Hij leidt, Hij zorgt voor het Koninkrijk. En daar mogen wij dankbaar voor zijn, daar mogen blijk van geven. Hij is degene die niet opgeeft, die doorgaat in Zijn verlangen om voor ons te zorgen.

Hij vaart op ons gejuich, Hij gaat vooruit als wij onze blijdschap tonen. En dat is niet meer dan normaal en daar mogen wij psalmen over zingen, liederen die Hem de eer geven die Hem toekomt. Liederen die andere mensen laten weten hoe blij wij zijn met onze God. Want er is niemand zoals Hij.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.