Daily Archives: February 11, 2019

Psalm 46 7 De heidenvolken tierden, de koninkrijken wankelden; Hij liet Zijn stem klinken: de aarde smolt weg. 8 De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons een veilige vesting. Sela (Psalm 46:7-8) … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on