Daily Archives: January 5, 2017

Offerande

Handelingen 24 17 En na verscheidene jaren kwam ik om liefdegaven aan mijn volk te brengen en om te offeren. 18 Terwijl ik dat deed, troffen enige Joden uit Asia mij, nadat ik gereinigd was, in de tempel aan, niet … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Offerande