Een getuigenis

Handelingen 28

1 En toen zij ontkomen waren, kwamen zij te weten dat het eiland Malta heette. 2 En de inlandse bevolking bewees ons buitengewone menslievendheid, want zij staken een vuur aan en haalden ons er allen bij, vanwege de regen die was gaan vallen, en vanwege de koude. 3 En toen Paulus een bos takken bijeengeraapt en op het vuur gelegd had, kwam er door de hitte een adder uit en die beet zich vast in zijn hand. 4 En toen de inlandse bevolking het dier aan zijn hand zag hangen, zeiden zij tegen elkaar: Deze man is vast en zeker een moordenaar, die de wraakgodin niet wilde laten leven nadat hij uit de zee ontkomen was. 5 Hij schudde het dier echter af in het vuur en leed geen enkel kwaad. 6 En zij verwachtten dat hij zou opzwellen of plotseling dood neervallen. Maar toen zij, na lang gewacht te hebben, zagen dat er niets ongewoons met hem gebeurde, veranderden zij van gedachten en zeiden dat hij een god was.  (Handelingen 28:1-6)

Het is altijd mooi om getuigen te zijn van dit soort wonderen. Of het nu een getuigenis is uit de bijbel, een getuigenis tijdens een dienst of we zijn er zelf getuigen van, het moet ons hart elke keer weer vullen met een gevoel van heerlijkheid en verwondering.

Veel mensen zullen nu zeggen dat God dit heeft gedaan om Zichzelf te openbaren aan die mensen. Het wonder moet dan Gods stempel op Paulus zijn zodat mensen hem meer serieus zullen nemen. Zo worden ook vaak de wonderen en tekenen van Jezus gezien, het moest zijn werk valideren. Toch is het Jezus die ook vaak de mensen vertelt om vooral niet te praten over het wonder.

Een vraag die wij ons hier nu moeten stellen is of God dit ook had gedaan als Paulus daar helemaal alleen was geweest? Of had Paulus dan pech gehad en was hij komen te overlijden? Zou God niet in de eerste plaats Paulus beschermen omdat Hij van hem houdt?

Gods taak is niet om zichzelf te bewijzen, Hij is Wie Hij is en daar kan niemand wat aan veranderen. God heeft er ook geen behoefte aan om de publieke opinie over Hem te wijzigen, het is aan ons mensen zelf om de waarheid te zoeken en dan zullen we hem vinden. Moeder Teresa was ook niet bezig om een bepaalde naam en status te krijgen hier in India, zij wilde gewoon goed doen.

Zo is het God ook die gewoon wil Zijn Wie Hij is. En in het geval van Paulus is Hij gewoon degene die Zijn zoon wil beschermen en behoeden. En zo is dat toch een getuigenis voor de mensen om Paulus heen, want Hij is de God die Paulus beschermt. Maar we moeten het niet gaan omdraaien en zeggen dat God bezig is om zichzelf te bewijzen. Hij is Wie Hij is en als wij Hem zo toelaten in ons leven zijn wij vanzelf getuigen van een God van wonderen.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.