Monthly Archives: February 2017

Op onze plek in de schepping

1 Timotheus 2 9 Evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding, ingetogen en bezonnen, niet met het vlechten van het haar of met goud of parels of kostbare kleren, 10 maar met goede werken, wat bij … Continue reading

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off on Op onze plek in de schepping

Sober gekleed

1 Timotheus 2 9 Evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding, ingetogen en bezonnen, niet met het vlechten van het haar of met goud of parels of kostbare kleren, 10 maar met goede werken, wat bij … Continue reading

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off on Sober gekleed

Handen omhoog

1 Timotheus 2 6 Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. 7 Daartoe ben ik aangesteld als prediker en apostel ( ik zeg de waarheid in Christus, ik … Continue reading

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off on Handen omhoog

Drie-eenheid

1 Timotheus 2 4 Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. 5 Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. 6 Hij heeft … Continue reading

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off on Drie-eenheid

Gods verlangen

1 Timotheus 2 3 Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, 4 Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. (1 Timotheus 2:3-4) Vele van ons weten van de … Continue reading

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off on Gods verlangen

Vrij wil van de ander

1 Timotheus 2 3 Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, 4 Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. (1 Timotheus 2:3-4) In de voorgaande verzen ging het … Continue reading

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off on Vrij wil van de ander

Smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen

1 Timotheus 2 1 Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, 2 voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, … Continue reading

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off on Smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen

Overgeven aan satan

1 Timotheus 1 18 Dit gebod leg ik u op, mijn zoon Timotheüs, in overeenstemming met de profetieën die voorheen over u uitgesproken zijn, opdat u in deze dingen de goede strijd strijdt. 19 En behoud het geloof en een … Continue reading

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off on Overgeven aan satan

Schipbreuk

1 Timotheus 1 18 Dit gebod leg ik u op, mijn zoon Timotheüs, in overeenstemming met de profetieën die voorheen over u uitgesproken zijn, opdat u in deze dingen de goede strijd strijdt. 19 En behoud het geloof en een … Continue reading

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off on Schipbreuk

Op ons niveau

1 Timotheus 1 18 Dit gebod leg ik u op, mijn zoon Timotheüs, in overeenstemming met de profetieën die voorheen over u uitgesproken zijn, opdat u in deze dingen de goede strijd strijdt.  (1 Timotheus 1:18) In onze meer traditionele … Continue reading

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off on Op ons niveau