Geestelijk kijken

Handelingen 27

9 En, omdat er veel tijd verlopen was en het varen nu gevaarlijk werd, omdat de vastentijd ook al voorbij was, waarschuwde Paulus hen 10 en zei tegen hen: Mannen, ik zie dat de vaart zal plaatsvinden met hinder en grote schade, niet alleen voor de lading en het schip, maar ook voor ons leven. 11 Maar de hoofdman vertrouwde de stuurman en de kapitein meer dan wat door Paulus gezegd werd. 12 En omdat de haven ongeschikt was om te overwinteren, vonden de meesten het raadzaam ook vandaar weg te varen: misschien konden zij in Fenix komen om te overwinteren, een haven op Kreta, die zowel op het zuidwesten als op het noordwesten uitziet. 13 En omdat de zuidenwind zacht waaide, dachten zij in hun voornemen geslaagd te zijn; en nadat zij het anker gelicht hadden, zeilden zij dicht langs Kreta.  (Handelingen 27:9-13)

Tegenwoordig wordt democratie als een vooruitgang gezien. Maar hier zien we wat democratie voor gevolgen kan hebben, de meerderheid kiest er voor om een groot risico te nemen. Ze vonden het raadzaam omdat de huidige plek geen mogelijkheden bood om te overwinteren. En Paulus was de enige die er anders over dacht, maar daar werd niet naar geluisterd.

Er staat niet bij hoe Paulus dit precies wist, maar we kunnen ons voorstellen dat hij antennes heeft die de anderen niet hebben. Denk aan een Elisa die ogen had waarmee hij het hemelse leger mee kon zien. Het klinkt misschien vreemd voor ons maar als wij werkelijk geestelijk gaan leven zoals de bijbel dat beschrijft gaan wij ook een andere wereld zien.

Dit gaat niet over onderbuik gevoelens, dit gaat over een leven dat geestelijk kan zien. Een leven dat verlangt naar de leiding van God, een leven dat niet kijkt naar wat er om hem heen gebeurd, maar kijkt naar wat God aan het doen is. We worden dagelijks overspoeld met zoveel informatie, het terreur lijkt steeds dichterbij te komen, maar zien wij ook wat God in deze tijd aan het doen is?

Paulus wist wat er aan zat te komen, ook al had de hele wereld om hem heen een goed gevoel. Paulus keek niet met dezelfde ogen en ook wij moeten leren om met andere ogen te kijken. God is ook vandaag nog degene die alles in handen heeft. Ook al denken de terroristen dat ze een god dienen, ze zullen voor Zijn stoel verantwoording moeten afleggen. Ook al denken de politici dat ze het goed doen, ook zij zullen verantwoording moeten afleggen.

Als we met geestelijke ogen zouden kijken naar hoe de geschiedenis zich ontvouwt dan mogen we weten dat God naar de climax toewerkt. We mogen weten dat alles wat er nu gebeurd, gebeurt om de wereld klaar te maken voor de komst van Zijn Zoon, de Messias. Geen paniek, want wij leven in een bijzondere tijd waarin de kerk zal opstaan. Niet het instituut kerk, maar het lichaam van Christus zal meer en meer zijn plek innemen zoals God die voor ogen heeft.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.