Tempels

Handelingen 27

39 En toen het dag werd, herkenden zij het land niet, maar zij merkten dat er een inham was met een strand. Het leek hun raadzaam het schip, als zij konden, daarop te laten lopen. 40 En nadat zij de ankers losgemaakt hadden, gaven zij die prijs aan de zee, terwijl zij meteen de touwen van de roeren losmaakten; en na het razeil gehesen te hebben, hielden zij vóór de wind op het strand aan. 41 Maar zij kwamen terecht op een plaats waar aan weerskanten zee was, en lieten het schip daarop lopen; het voorschip bleef onbeweeglijk vastzitten, maar het achterschip brak door het geweld van de golven. 42 Het voornemen van de soldaten was de gevangenen te doden, opdat niemand door weg te zwemmen zou ontsnappen. 43 Maar de hoofdman, die Paulus wilde behouden, belette hun dat voornemen en gaf bevel dat zij die konden zwemmen, eerst van boord moesten springen en aan land moesten gaan; 44 en daarna de anderen, of op planken, of op enkele stukken van het schip. En zo gebeurde het dat zij allen behouden aan land kwamen.  (Handelingen 27:39-44)

Als we de geschiedenis van het joodse volk bekijken dan kunnen we niets anders concluderen dan dat het een bijzonder volk is. De invloed die het joodse volk heeft gehad op de geschiedenis is als geen ander volk. Zonder het joodse volk zou de wereld vandaag de dag er heel anders uitzien.

Dat is het effect van mensen die gekozen zijn door de Schepper van hemel en aarde. Zij waren uitverkoren in Abraham en daarom was God altijd bij hen. Hij maakte een verbond en beloofde daarin voor hen te zorgen. En elke keer zien we dus dat Gods invloed effect heeft op de hele wereldgeschiedenis door dit volk.

Nu zijn wij ook uitverkoren, wij hebben een nieuw verbond in Jezus. Zou God dan opeens van karakter veranderen? We zien het hier bij Paulus, de hoofdman is niet bereid om Paulus te doden en daar komt dan bij dat al die andere gevangen ook mogen blijven leven. Als Paulus daar niet was geweest hadden ze allemaal dood geweest. Dat Paulus uitverkoren is in Jezus heeft dus effect op al die andere gevangenen.

We kunnen het goed zien bij de ark van het verbond, op het moment dat deze in een ‘willekeurig’ huis was, was zichtbaar dat Gods zegen op het huis rustte. Hadden die mensen er iets speciaals voor gedaan? Nee, het was Gods aanwezigheid die daar voor zorgde.

In het nieuwe verbond zijn wij de tempels van de Heilige Geest, van Gods aanwezigheid. Wij zijn de dragers van de aanwezigheid van God en mensen om ons heen moeten dat zien en ervaren.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.