Logica

Handelingen 19

28 Toen zij dan dit hoorden, werden zij vervuld van woede en schreeuwden: Groot is de Artemis van de Efeziërs! 29 En heel de stad raakte in opschudding; ze stormden eensgezind naar het theater, waarbij ze Gajus en Aristarchus meesleurden, Macedoniërs, reisgenoten van Paulus. 30 En toen Paulus zich onder het volk wilde begeven, lieten de discipelen het hem niet toe. 31 En ook sommigen van de oversten van Asia, die met hem bevriend waren, stuurden iemand naar hem toe en riepen hem ertoe op zich niet naar het theater te begeven. 32 De één nu riep dit en de ander wat anders, want de vergadering was verward en de meesten wisten niet waarom zij bijeengekomen waren. (Handelingen 19:28-32)

Mensen komen bij elkaar om dit grote probleem te bespreken. Ze pakken twee mannen op die er ook bij schijnen te horen en willen een heel duidelijk signaal afgeven. Het maakt echt niet uit wat voor positie die mannen hebben, er moeten spierballen getoond worden.

Paulus heeft dit al eerder meegemaakt en is zelfs zo slecht behandeld dat men toen dacht dat hij dood was. En ook nu schijnt er geen enkele angst in hem naar boven te komen en wil hij zich er mee bemoeien. Paulus wil de logica in de mensen aanboren om ze zo tot rust te brengen. Want hij weet dat als we weer rustig gaan nadenken we tenminste kunnen inzien dat dit geen zin heeft.

De mensen houden hem tegen, ze zijn er van overtuigd dat het hem zijn leven zal gaan kosten. En het is ook duidelijk dat de menigte geen enkele manier van logica wil gebruiken. En dit is een heel duidelijk verschil tussen de wereld en het volgen van Jezus. De wereld loopt verward rond, zonder dat men echt nadenkt. Men maakt geen eigen keuzes, de keuzes worden voor hen gemaakt. Het volgen van Jezus is ten alle tijd een persoonlijke keuze.

En Paulus is er van overtuigd dat er vast nog een aantal mensen in die menigte zijn tot wie hij zich persoonlijk kan richten. Dat is gedreven zijn voor het woord van God, voor hem is dit normaal geworden, de boodschap van Jezus zal altijd oproer brengen. En in die hitte is er nog steeds plek om het woord van God te prediken.

En wij zijn net als Paulus ook mensen en wij kunnen ook net als Paulus zo gedreven zijn. Het woord van God, het werk dat God ons geeft, willen we dan doorzetten. Ook al is de hele wereld tegen ons, onze focus blijft Zijn Woord. We leven nu eenmaal in vijandelijk gebied en daar mogen we ons bewust van zijn. Maar in die bewustzijn mogen we blijven kijken naar openingen.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.