Daily Archives: November 16, 2016

Logica

Handelingen 19 28 Toen zij dan dit hoorden, werden zij vervuld van woede en schreeuwden: Groot is de Artemis van de Efeziërs! 29 En heel de stad raakte in opschudding; ze stormden eensgezind naar het theater, waarbij ze Gajus en … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Logica