Daily Archives: November 30, 2016

De balans

Handelingen 20 32 En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van Zijn genade, aan Hem Die bij machte is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on De balans