Daily Archives: November 28, 2016

Bloed aan onze handen?

Handelingen 20 25 En nu, zie, ik weet dat u allen, bij wie ik rondgegaan ben en het Koninkrijk van God gepredikt heb, mijn gezicht niet meer zult zien. 26 Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Bloed aan onze handen?