Onwetendheid

Handelingen 19

24 Want iemand van wie de naam Demetrius was, een zilversmid, die zilveren tempeltjes van Artemis maakte, verschafte aan zijn vakgenoten een niet gering inkomen. 25 Hij riep hen bijeen met de arbeiders die zulke dingen maakten, en zei: Mannen, u weet dat wij aan deze bezigheid onze welvaart ontlenen. 26 En u ziet en hoort dat deze Paulus een grote menigte niet alleen in Efeze, maar in bijna heel Asia overtuigd en afkerig gemaakt heeft van de goden, door te zeggen dat goden die met handen gemaakt worden geen goden zijn. 27 En wij lopen niet alleen het gevaar dat ons beroep een slechte naam krijgt, maar ook dat de tempel van de grote godin Artemis als niets beschouwd zal worden, en dat ook de grootheid dreigt te verdwijnen van haar aan wie heel Asia en de wereld eer bewijst. (Handelingen 19:24-27)

De wereld is niet een zielig verloren schaapje die we een handreiking moeten doen om ze te redden. Ze leven niet in onwetendheid over een God, ze kiezen zeer bewust voor het leven ver bij God vandaan. En dat zien we hier bij deze mensen al gebeuren.

Zie hoe deze mensen zich realiseren wat de consequenties zijn van het volgen van Jezus. Ze zien dat Jezus een alles bepalende factor wordt in het leven. Ze zijn bang voor het effect op hun leven en deze mensen zijn al zover van de waarheid dat ze zichzelf niet eens afvragen of ze Jezus zelf moeten volgen. Het draait voor hen alleen nog maar om hun zelfbehoud.

De wereld leeft bewust in de zonden, bewust in de ‘onwetendheid’. Ze willen het niet weten, ze willen ‘vrij’ zijn om te doen waar ze zelf beter van worden. Want als we werkelijk allemaal oprecht christen zouden worden, zou de wereld compleet veranderen. Als we allemaal naar Jezus zouden luisteren en Zijn weg bewandelen dan zou de wereld er heel anders uitzien.

Bij dit laatste schieten veel mensen in de verdediging. Want een ander veel gehoord argument is het vele kwaad dat we als kerk ook hebben gedaan. Leiders die hun autoriteit hebben misbruikt is slechts 1 voorbeeld. Maar ook daar kan de wereld zich niet achter verschuilen, want het zijn allemaal methoden om vooral zelf niet te hoeven kijken naar het eigen leven.

Maar uiteindelijk zullen we allemaal geconfronteerd worden met de waarheid of we het nu willen of niet. Als kerk moeten we onszelf de spiegel voorhouden over de weg die werkelijk de weg van Jezus is. En als we in de wereld wandelen, hoe trots we ook zijn op wat we voor elkaar boksen, durf jij oprecht te kijken naar jouw hart, naar jouw motivaties? Want dan zie je dat er een hoop mis is met jouw motivatie, met jouw zogenaamde onwetendheid.

 

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.