Kalm

Handelingen 19

33 En men liet Alexander uit de menigte naar voren komen, omdat de Joden hem naar voren duwden. En nadat Alexander met zijn hand gewenkt had, wilde hij zich tegenover het volk verdedigen. 34 Maar toen zij begrepen dat hij een Jood was, riepen zij allen als met één stem, ongeveer twee uur lang: Groot is de Artemis van de Efeziërs! 35 En de stadssecretaris zei, nadat hij de menigte gekalmeerd had: Mannen van Efeze! Welk mens is er die niet weet dat de stad van de Efeziërs de tempelbewaarster is van de grote godin Artemis en van het beeld dat uit de hemel gevallen is? 36 Omdat dit alles niet tegen te spreken valt, is het noodzakelijk dat u kalm blijft en niets ondoordachts doet. 37 Want u hebt deze mannen hier gebracht, die geen tempelrovers zijn en uw godin niet gelasterd hebben. 38 Als dus Demetrius en zijn vakgenoten tegen iemand iets hebben: er worden rechtszittingen gehouden, en er zijn stadhouders. Laten zij dan een aanklacht tegen elkaar indienen. 39 Maar als u over andere zaken iets verlangt, zal daar in een wettige vergadering over beslist worden. 40 Want wij lopen gevaar van oproer beschuldigd te worden om wat er vandaag gebeurd is, omdat er geen enkele reden is aan te voeren waarmee wij rekenschap kunnen afleggen van deze oploop. En nadat hij dit gezegd had, liet hij de vergadering uiteengaan. (Handelingen 19:33-40)

Dit is de logica waar Paulus op gericht was. We zien het vaak in de manier waarop hij zich richt tot de mensen, we zien het in de brieven die hij schreef aan de gemeenten. Het geloof is niet een emotie waarop we kunnen vertrouwen, het geloof is net zo logisch als de wetenschap.

Veel dingen van het geloof wordt in het emotionele getrokken. Hoeveel van ons zijn christenen omdat we er mee opgevoed zijn, er zit totaal geen logica in dan de paplepel waarmee we het hebben ontvangen. Op het moment dat we kritiek krijgen voelen we ons persoonlijk aangevallen en voelen we ons daarom geroepen om onszelf te verdedigen.

Het enige emotionele in het geloof is de ervaring die we hebben met God, Zijn liefde die ons aanraakt, Zijn vergeving die ons een gevoel van vrede geeft en ga zo maar door. Maar daar kunnen we ons geloof niet op baseren, het geloof op zich is logica, dezelfde logica die hier door een heiden in dit bijbelgedeelte wordt gebruikt. De logica dat het geen zin heeft om geleidt te worden door emoties, maar geleidt te worden door een simpele redenatie.

Want de openbaringen van God moeten we tot ons nemen en ons geloof daarop baseren. We kunnen wel heftig reageren of misschien heftig ageren maar het heeft geen zin. Veel mensen in Nederland hebben zich heftig verzet tegen hun geloofsopvoeding. Maar als je goed luistert is dit vooral een emotioneel afscheidt, ze voelen zich niet verbonden. Maar als we werkelijk de feiten op een rij zouden zetten dan kan daar wel degelijk een gedegen beslissing uitkomen.

De sleutel is het woord ‘KALM’, een moment waarop we gewoon rustig kunnen nadenken en bidden. Een moment waarop we vol van verwachting en verlangen ons richten op een God zonder dat we daarbij heftig reageren op anders denkende. Blijkbaar lukte het hier bij deze menigte ook, kan het dan niet in Nederland gebeuren, kan het dan niet in jouw leven gebeuren?

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.