Daily Archives: November 18, 2016

Er op uit gaan

Handelingen 20 1 Nadat de opschudding bedaard was, ontbood Paulus de discipelen en, na hen gegroet te hebben, vertrok hij om naar Macedonië te reizen. 2 En toen hij die delen van het land doorgetrokken was en hen met veel … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Er op uit gaan