De weg van de Heere

Handelingen 19

21 En toen dit alles voorbij was, nam Paulus zich in de geest voor door Macedonië en Achaje te gaan om naar Jeruzalem te reizen. Hij zei: Wanneer ik daar geweest ben, moet ik ook Rome zien. 22 En nadat hij twee van hen die hem dienden, naar Macedonië had gestuurd, namelijk Timotheüs en Erastus, bleef hij zelf een tijd lang in Asia. 23 Maar in die tijd ontstond er een niet geringe opschudding over de weg van de Heere. 24 Want iemand van wie de naam Demetrius was, een zilversmid, die zilveren tempeltjes van Artemis maakte, verschafte aan zijn vakgenoten een niet gering inkomen. 25 Hij riep hen bijeen met de arbeiders die zulke dingen maakten, en zei: Mannen, u weet dat wij aan deze bezigheid onze welvaart ontlenen. (Handelingen 19:21-25)

Wat houdt die opschudding nu precies in? Als we die vraag juist kunnen beantwoorden zal dat gelijk ook een spiegel zijn voor ons leven. Want wat hier voor gebeurde, was natuurlijk een fantastisch resultaat, mensen gooiden hun zondige verleden in het vuur om zich helemaal over te geven aan het volgen van Jezus.

En dan komen er mensen die daar helemaal niet blij mee zijn, want het probleem was dat hun leven er vanaf hing. Zij verdienden hun geld met de levenswandel van die mensen. Deze mensen besteden hun energie en geld in het dienen van een God en deze zilversmid en zijn collegae verdienden daar een hoop rijkdom mee. En dat is natuurlijk niet leuk als de mensen opeens geen interesse meer tonen.

De oorzaak is duidelijk, de mensen begonnen aan een andere levenswandel. Zij begrepen dat het volgen van Jezus betekende dat ze hun leven een andere invulling moesten geven. En dat heeft inderdaad tot gevolg dat er een opschudding kwam, ze zijn niet blij met hoe de mensen nu gaan leven. Lukas beschrijft het als ‘de weg van de Heere.’

En dat is zo’n heerlijke getuigenis, er is namelijk een weg van de Heere. En deze weg heeft te maken met wat Jezus van ons verlangt. Niet als een wet om ons leven te bepalen, maar een verlangen van hoe ons leven kan groeien in de aanwezigheid van God. En dat beseften al deze mensen, de mensen die de boeken in het vuur gooiden beseften het, maar ook de mensen die hun inkomsten zagen krimpen.

Er is een weg van de Heere en die weg kan opschudding veroorzaken. Opschudding bij de mensen om ons heen. Want op het moment dat wij bewust ons leven gaan leven op de weg van de Heere raken mensen het pad bijster. Ze schieten in de verdediging omdat ze zich er niet in kunnen vinden. Ook in de kerk gebeurd dit vaak, jongeren die opeens actief hun geloof gaan beleven worden met argus aangekeken. Maar het is de weg van de Heere, loop jij er op?

 

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.