Magie

Handelingen 19

4 Maar Paulus zei: Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in Hem Die na hem kwam, dat is in Christus Jezus, 5 en nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de Naam van de Heere Jezus. 6 En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken in vreemde talen en profeteerden. 7 En het waren bij elkaar ongeveer twaalf mannen. (Handelingen 19:4-7)

Er is niet iets zoals magie in ons geloof. We kunnen het zien in andere religies, als men dit doet dan beïnvloed men zo de goden en krijgt men iets voor elkaar. Maar het kan ook subtieler, bepaalde tradities worden gezien als de bron van het zalig worden. En zo kunnen we wel even doorgaan maar in het christelijk geloof is er maar 1 manier van geloven en dat is in een relatie met God.

Als voorbeeld kunnen we kijken naar wat er met Naaman gebeurde. De profeet laat hem weten dat hij zichzelf zeven keer in de rivier de Jordaan moet onderdompelen, dan zal hij genezen zijn. Maar er is niets magisch hieraan, want als een ander zich zeven keer onderdompelt in de Jordaan gebeurt er helemaal niets. Het is het vertrouwen van Naaman dat moet getuigen, waarop God zal reageren.

En zo is het ook met het opleggen van handen. Er is een terecht gevoel van afkeuring over wat er in charismatische kringen soms gebeurd. Want de handoplegging wordt op veel momenten gebruikt als magie, men doet maar wat in de hoop dat er wat gaat gebeuren. Maar zo werkt het niet, ook de handoplegging gebeurd vanuit de relatie die we hebben met God. Er is geen methode om de Heilige Geest te ontvangen.

Wij kunnen wel dragers zijn van Zijn aanwezigheid, maar ook dat is vanuit een relatie met God. Elk zelfhulp boek over de Heilige Geest moet gaan over het kennen van de Vader en Jezus op persoonlijk niveau. En de adviezen die er in gegeven worden moeten er op gericht zijn dat we ons met de Vader verenigen.

Paulus legt hen de handen op en het heeft onmiddellijk effect, ze beginnen in vreemde talen te spreken en te profeteren. Nogmaals, dit is geen magie, dit is wandelen in geloof, zowel voor Paulus als voor die twaalf mannen die hier de Heilige Geest ontvangen. En dat is waar wij ook aan moeten werken, het persoonlijk geloof in de Vader dat Hij ons verlangen ziet en daarop antwoordt.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.