Welke doop?

Handelingen 19

1 En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hogergelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan 2 en zei tegen hen: Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem: Wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. 3 En hij zei tegen hen: Waarmee bent u dan gedoopt? En zij zeiden: Met de doop van Johannes. 4 Maar Paulus zei: Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in Hem Die na hem kwam, dat is in Christus Jezus, 5 en nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de Naam van de Heere Jezus. (Handelingen 19:1-5)

Soms lijkt het er op dat we het evangelie in een aantal stukken kunnen opsplitsen. De doop van Johannes, het kruis en de doop van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest. Maar als we de boodschap van Johannes goed lezen dan is het een geheel. En dat is waar Paulus ook op wijst, Johannes had duidelijk gezegd dat men moest geloven in diegene die na hem kwam.

We kunnen de Heilige Geest en het kruis niet van elkaar loskoppelen, alsof we met het kruis voldoende hebben geaccepteerd. Johannes was er heel duidelijk in, het werk van Jezus is om ons te dopen met de Heilige Geest en vuur en het kruis is daar onderdeel van. Het kruis moet ons voorbereiden om deze Heilige Geest die Jezus ons wil geven te kunnen ontvangen. Want de Heilige Geest is heilig.

Wij moeten deze doop ook ontvangen, er is meer dan alleen de doop met water. Jezus kwam zodat wij gedoopt worden met de Heilige Geest en vuur. Het pinksterfeest is daar getuige van, maar ook al die andere momenten waarop mensen worden vervuld met de Heilige Geest zijn daar ook een getuigenis van.

Het is zo jammer dat we het zo makkelijk naast ons neerleggen. We weten dat het er is, we weten dat het bestaat, maar we lopen er gewoon langs. Misschien schrikken we van de excessen die we zien bij charismatische gemeenten en willen daar niet mee te maken hebben. Maar dan moeten we uitkijken dat we om die reden eigenlijk Jezus voor een dichte deur laten staan.

En de vraag is ook niet hoe we het moeten doen er zijn geen methoden om de Heilige Geest te ontvangen. Jezus is het die ons zal dopen met de Heilige Geest, het enige wat wij hoeven te doen is er om vragen. Oprecht in gebed voor Hem komen en verlangen naar Zijn doop.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.