Het halve geloof

Handelingen 19

1 En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hogergelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan 2 en zei tegen hen: Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem: Wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. (Handelingen 19:1-2)

Er gebeurd hier niets problematisch, Apollos was rondgegaan en had de doop van Johannes gepredikt. Mensen waren discipelen geworden, met andere woorden ze waren bereidt om meer te leren. Ze wilden deze vernieuwing die God bracht onder de joden volgen. En dat is de juiste motivatie in het leven, zoeken naar de weg die God gaat.

Ze waren op de juiste weg en daarom noemt Lukas ze ook discipelen. Ook al hebben ze blijkbaar de Heilige Geest nog niet ontvangen ze horen er al wel bij, maar ze hebben nog niet het hele evangelie gehoord. Blijkbaar waren er in de begintijd van Johannes de Doper al mensen er op uit gegaan om de boodschap van Johannes de Doper te prediken. En die boodschap was al genoeg voor veel joden om bewust te kiezen voor een ander leven.

Maar nu ze de rest te horen krijgen, moet ze wel de keuze maken om ook dat te accepteren. Het hoort er bij. En dat is belangrijk voor ons geestelijk leven, we kunnen niet snoepen van de ene helft en de andere helft laten liggen. Het evangelie is een all-inclusief plan voor ons leven.

En daar hoort dus de Heilige Geest bij. En velen van ons hebben hier eigenlijk niets over gehoord, we weten wat er gebeurd is, maar de praktijk er van hebben we nog niet echt ervaren. Er wordt niet over gepreekt laat staan dat er handen worden opgelegd om ons met de Heilige Geest te dopen. Maar we kunnen niet langer doen alsof we er niets vanaf weten, de Heilige Geest is een essentieel onderdeel van ons geloof.

En Paulus was daar van overtuigd. Hij moest weten of ze de Heilige Geest hadden ontvangen. We hebben er zo’n moeilijk verhaal van gemaakt, zoveel excuses om maar niet te hoeven denken over de Heilige Geest. Maar Paulus weet als geen ander dat we de Heilige Geest nodig hebben, deze doop is van levensbelang om door deze tijd hier op aarde heen te komen. En dan kunnen we niet meer doen alsof onze neus bloed, wij moeten gedoopt worden met de Heilige Geest.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.