Geen struikelblok

Handelingen 16

1 En hij kwam in Derbe en in Lystre aan. En zie, er was daar een zekere discipel van wie de naam Timotheüs was, de zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader; 2 van wie een goed getuigenis gegeven werd door de broeders in Lystre en Ikonium. 3 Paulus wilde dat die met hem mee zou gaan; en hij nam hem bij zich en besneed hem omwille van de Joden die in die plaatsen woonden, want zij wisten allen dat zijn vader een Griek was. (Handelingen 16:1-3)

Zijn ze net terug uit Jeruzalem waar de leiders hebben afgesproken dat de heidenen zich niet hoeven te besnijden om de redding te ontvangen, gebeurt er dit. Omwille van de joden liet Paulus Timotheüs besnijden. Natuurlijk is dit een twijfel geval, de moeder was wel joods, maar de vader niet. De afspraak was dat de heidenen de besnijdenis niet hoefden te ontvangen om gered te worden.

En toch is dit anders ook al lijkt het hypocriet te zijn, we moeten goed kijk naar de motivatie. Want Paulus laat deze jongen niet besnijden omdat hij dan gered kan worden, maar hij wil alle discussies voor zijn. Hij wil niet dat er ook maar iets tussen de mensen en het evangelie in komt te staan.

En dat heeft hij ook duidelijk geschreven in zijn brief aan de Korintiërs. Hij is bereid om alles te doen voor het evangelie, voor een griek wil hij als een griek zijn en ga zo maar door. Dit is niet hypocriet, voor Paulus is het evangelie het belangrijkste, hij is bereid om zichzelf weg te cijferen. De discussie in Jeruzalem ging juist over het evangelie en daarom was dat zo belangrijk.

Paulus ziet potentie in Timotheüs, hij is al een discipel van Jezus, maar Paulus wil hem onder zijn hoede nemen. Misschien dat de jongen hem kan helpen, maar zeker ook om hem meer te leren over het evangelie. En dit is een hele andere manier van onderwijs, dit is het onderwijs zoals Jezus dat deed. Het leven wordt dan een groot klaslokaal en de woorden zijn dan meer daden geworden.

Want met simpel een uur hoorcollege, krijgen we alleen maar informatie. En dan zal het inderdaad hypocriet klinken wat Paulus hier doet. Maar als we van het leven van iemand kunnen leren, dan leren we begrijpen wat er in het hart leeft. En daar zitten de diepe geestelijke lessen, niet de lessen op de preekstoel, maar de lessen uit onze wandel.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.