Daily Archives: November 7, 2015

Onze verlossing

Lukas 21 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. 28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Onze verlossing