Jezus bidt voor ons

Lukas 22

31 En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. 32 Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. (Lukas 22:31-32)

Het werk van satan is er op gericht om ons te vernietigen. Jezus heeft het hier over ziften als de tarwe. We kunnen daarbij denken aan het verhaal van Job, waar satan ook tegen tekeer gaat als een briesende leeuw om Job aan het wankelen te brengen. Het leven wordt dan zo onzeker, we worden zo door elkaar geschud dat we eigenlijk niet meer weten wat we moeten denken. En het enige dat satan tot doel heeft is dat wij niet langer vertrouwen op de Vader.

En we hoeven niet te denken dat satan bij de pakken is gaan neerzitten. Nog steeds is het zijn doel om ons leven uit de handen van de Vader te trekken. Nog steeds verlangt hij er naar om ons leven te ziften zodat wij ook ons geloof gaan opgeven. En zoals in een oorlog er spionnen bezig zijn om te achterhalen wat de vijand gaat doen, zo moeten wij deze kennis ook gebruiken om sterk te blijven staan in ons geloof.

De discipelen zullen wegrennen, ze zullen niet begrijpen wat er aan de hand is. Ze zullen de hoop opgeven en Jezus voor dood laten. Maar Jezus heeft gebeden tot de Vader dat hun geloof niet zal stoppen. En dit alleen al moet ons kracht geven, het moet ons bemoedigen in onze strijd voor het geestelijke leven.

Het feit is dat satan net zolang door zal gaan totdat het hem onmogelijk is gemaakt door Jezus, doordat hij opgesloten wordt. Maar zolang hij rondgaat als een briesende leeuw moeten wij alert blijven met onze geestelijke wapens. We moeten niet opgeven, we moeten weten dat er iemand is die satan heeft overwonnen.

Jezus bidt voor ons, Hij verlangt er naar dat wij overwinnen. En elke keer zullen wij uit de strijd komen als overwinnaars. Elke keer zullen we weer mogen inzien dat Jezus ons niet heeft verlaten. We zijn niet alleen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.