Goed luisteren

Lukas 22

31 En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. 32 Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. 33 En hij zei tegen Hem: Heere, met U ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. 34 Maar Hij zei: Ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal geloochend zult hebben dat u Mij kent. (Lukas 22:31-34)

Jezus laat de discipelen weten dat ze door een moeilijke periode zullen gaan, een periode waarin twijfel zal overheersen. Maar Petrus wil dat niet geloven, ondanks dat het Jezus is die dit zegt is Petrus er van overtuigd dat hem dit niet zal overkomen. Hij vertrouwt even meer op zijn eigen kracht en wil, dan dat hij op de woorden van Jezus vertrouwt.

Zijn wij niet precies hetzelfde, doen wij niet precies hetzelfde met de beloften die in de bijbel staan. Beloften van genezing en bevrijding, beloften van overwinning in onze strijd tegen de zonden. Want door te zeggen dat het ons toch niet lukt hebben wij ook meer geloof in ons vlees dat toch wel zal falen dan de beloften van Jezus. Het is in de kern hetzelfde probleem maar dan net even anders.

Petrus denkt zichzelf goed te kennen, hij denkt te weten dat hij bereidt is om Jezus zelfs tot in de dood te volgen. Wij denken onszelf ook goed te kennen en zien onszelf niet als overwinnaars. Maar we moeten leren kijken van Zijn perspectief, want Hij ziet wat wij werkelijk te wachten staan en waar wij werkelijk toe in staat zijn.

Jezus wist dat Petrus in deze zware tijd er niet toe in staat was om trouw te blijven aan Hem. Jezus gaat zelfs een stap verder door in detail te laten weten wat er gaat gebeuren. Het klinkt misschien raar, maar het moet een bemoediging zijn voor Petrus. Misschien niet op dat moment, maar nadat hij Jezus verloochend zal hebben zal hij terug mogen denken aan dit moment en weten dat hij terug mag komen, want Jezus heeft voor hem gebeden.

Het is zo belangrijk om goed te luisteren naar Jezus. We moeten weten dat Hij onze toekomst in handen heeft. We moeten Zijn beloften serieus nemen. Luisteren wij werkelijk naar Hem, nemen wij de woorden in de bijbel echt serieus?

 

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.