Echtheid

Lukas 15

1 Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij Hem om Hem te horen. 2 En de Farizeeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden: Deze Man ontvangt zondaars en eet met hen. 3 En Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei: 4 Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? 5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. 6 En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. (Lukas 15:1-6)

In onze cultuur zien we dit niet vaak gebeuren, de zondaars die komen luisteren naar een preek op zondag. Soms is er een enkele vreemdeling die komt luisteren, misschien omdat diegene is uitgenodigd door vrienden. Maar dat de deuren worden platgelopen door mensen die eigenlijk niets met God te maken hebben, gebeurd niet zo vaak.

Bij de Farizeeën en Schriftgeleerden, gebeurde dat ook zelden. Het verbaasde hen dus ook dat deze zondaars en tollenaars wel naar Jezus kwamen luisteren. In hun gedachten was het onverenigbaar, deze mensen zijn onrein zij kunnen niets met God te maken hebben. Maar misschien is er een andere reden dat deze zondaren geen contact zochten met de religieuze leiders.

Want waarom komen deze mensen nu ineens wel naar Jezus luisteren? Er moet iets in hun hart gebeurd zijn dat hen naar Jezus brengt. Wat is er zo anders aan Jezus? De waarheid. Jezus bracht een boodschap van een echt en oprecht leven. Het waren geen religieuze regeltjes, maar Jezus bracht een relatie tot de Vader dat of complete onzin is of echt is en niets er tussen in.

En in zoveel mensen is er een honger naar echtheid, een honger naar de echtheid in God. En dat konden de religieuze leiders niet geven, zij hadden alleen maar regels. Zij hadden de rituelen waar het zondige leven niet mee kon leven. Maar Jezus bracht de werkelijkheid van een relatie in God, een werkelijk geloof waarin God alles is in het leven. Waarin God een werkelijkheid is, dichtbij, waarin we in afhankelijkheid van Hem kunnen wandelen.

En wij, wat hebben wij dat de zondaars jaloers moeten maken? Hebben wij iets dat de mensen kunnen zien dat ons leven werkelijk anders is? Want dat is wat Jezus bracht, Laten we Jezus echt gaan volgen, laten we niet langer het spelletje ‘christen’ spelen, maar laten we Jezus volgen met alles dat in ons is. Laat ons leven een zout zijn, een licht zijn, dat de hongerigen aantrekt.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.