Wie is het verloren schaap?

Lukas 15

3 En Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei: 4 Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? 5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. 6 En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. (Lukas 15:3-6)

Wie is het verloren schaap? Ten eerste moeten we in de context van Israël gaan kijken. Ze waren allemaal kinderen van Abraham, de tollenaars en zondaars net zoveel als de Farizeeën en Schriftgeleerden. Het verloren schaap is in deze context dus een kind van Abraham die niet leeft als een kind van Abraham. Het probleem is dus het zondige leven, dat maakt van dit schaap een verloren schaap.

Het is een mooi zondagsschool verhaal om de liefde van Jezus uit te beelden. Jezus als de Goede Herder die op zoek gaat naar dat ene verloren schaap. En wij denken dan bij een verloren schaap aan iemand die geen christen is. En als dit verloren schaap dan gered is door Jezus dan is het opeens wel een christen.

Natuurlijk is het wel de liefde van Jezus die hier tot uiting komt. Maar het verloren schaap is een zondaar, iemand die niet wandelt onder de hoede van Jezus. Het verloren schaap is er op uitgegaan om zelf de wereld te ontdekken, om in eigen kracht te wandelen, een leven in zonden. De verloren schapen leven niet allemaal buiten de muren van ons kerkgebouw. De kerk zit vol verloren schapen, mensen die het avontuur in deze wereld maar al te graag willen ontdekken.

Het verloren schaap is de mens bij wie Jezus niet volledig de herder is. Is Jezus onze herder? Leidt Hij ons leven? Velen van ons zullen dan vroom zeggen dat Jezus ons leven leidt zonder dat wij ook maar enige moeite nemen om te weten welke weg Hij wil dat wij op gaan. Het verloren schaap is verloren omdat hij niet wil luisteren naar Jezus als zijn Herder. Jezus kan nog zoveel doen in ons leven, maar als wij niet luisteren naar Zijn roep zijn wij echt een verloren schaap.

En dan wil Jezus ons redden, dan gaat Hij op zoek naar ons om ons te redden van die zonden. Want een verloren schaap is niet langer verloren op het moment dat hij begint te luisteren naar de Herder. Trouw wandelt het schaap met de andere schapen mee op de weg die Jezus leidt. Natuurlijk zal de Herder het schaap eerst op Zijn schouders nemen, maar uiteindelijk zal het schaap weer zelf moeten wandelen net als alle andere schapen.

 

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.