Verrassende wending

Lukas 15

20 En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. (Lukas 15:20)

Dit moet een enorme schok teweeg hebben gebracht onder de toehoorders. Dit is niet wat de verloren zoon verdient, hij verdient straf, hij verdient het om niet langer meer een kind van de vader te zijn. Waarschijnlijk zouden de meeste mensen die het verhaal toen voor het eerst hebben gehoord, gedacht hebben dat hij het niet eens verdient om een dagloner te zijn.

Wij hebben die verhaal al zo vaak gehoord, wij vinden het al normaal dat de vader zijn zoon zomaar weer accepteert. Maar het is niet normaal wat de vader hier doet, het is gewoon niet menselijk. De zoon die de erfenis opeiste en daarmee zijn vader dood wenste en dan nog de erfenis er helemaal doorheen joeg. De zoon die tegen de joodse afschuw in uiteindelijk maar bij de varkens ging zitten.

Het is niet normaal dat de vader daar bij de weg staat, het is niet normaal dat de vader naar hem toe rende en zijn armen om hem heen gooide. Hij wacht niet eens op een excuus, hij wacht niet eens op een belijdenis van zonden. De vreugde van de vader is zo groot dat alles wat de zoon verkeerd heeft gedaan niet ter sprake komt. Zijn zoon is terug.

Dit moet ons elke keer weer verbazen, Jezus laat hier het hart van de Vader zien. De hemelse Vader die verlangt naar onze wederkomst. De hemelse Vader wacht elke keer weer op zondaars die de weg terug gaan naar de Vader. Hoeveel pijn wij Hem ook hebben gedaan, Zijn genade is zoveel groter. Voor iedereen staat Hij daar aan de kant van de weg en op het moment dat Hij ons ziet komen, rent Hij op ons af.

Dit verhaal verraste de joodse leiders en al die andere mensen die aan het luisteren waren. Dit is niet normaal, dit is niet menselijk. En dat klopt, want het is God de Vader die daar aan de kant van de weg staat. Het is de hemelse Vader die wij moeten leren kennen zoals Jezus Hem kent. Deze boodschap is radicaal.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.