Lieverdjes

Lukas 15

11 En Hij zei: Een zeker mens had twee zonen. 12 En de jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. 13 En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelde en reisde weg naar een ver land en verkwistte daar zijn vermogen in een losbandig leven. 14 En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. (Lukas 15:11-14)

Jezus is nog niet klaar met Zijn boodschap over hoe God verlangt naar de terugkomst van Zijn schepselen. De gelijkenis die Jezus nu vertelt laat nog duidelijker zien hoe God met ons in een Vader-zoon relatie wil staan. Wij zijn Zijn kinderen, Hij is onze Vader die voor ons wil zorgen, die het beste verlangt voor ons leven.

En de gelijkenis begint niet goed, de zoon eist dat hij de erfenis mag ontvangen. Dit is een gruweldaad, zeker in die tijd. Met deze eis laat de zoon eigenlijk weten dat hij verlangt naar de dood van zijn vader. Hij wil absoluut niets meer met zijn vader te maken hebben, elke mogelijke verbintenis wordt verbroken.

De vader geeft gehoor aan deze eis. Natuurlijk is het niet zijn verlangen, maar het is een keuze van zijn zoon die hij niet wil beïnvloeden. Dit is een keuze die elke mens op aarde heeft. Een keuze die God niet zal maken voor ons, maar een keuze die wij allemaal zelf zullen moeten maken. Het is tekenend voor Wie God is, de keuzevrijheid die wij hebben en dan vooral de vrijheid die wij hebben om voor of tegen God te kiezen.

Maar dit is de werkelijkheid, wij zijn geschapen door onze Vader, Hij heeft ons gemaakt. Wij zijn Zijn kinderen, Zijn oogappel, de kroon op Zijn schepping. En keer op keer kiezen wij er toch weer voor om elke verbintenis met Hem te verbreken. Niets met Hem te maken willen hebben.

Soms denken we bij een verloren schaap, aan zielige mensen die het evangelie nog niet gehoord hebben. Ze zijn verloren en we moeten ze gaan redden. Maar deze gelijkenis plaatst alles in het juiste kader. Het verloren schaap is verloren omdat het onrechtvaardig is, omdat het de zonden liever heeft. We moeten gered worden van deze trots die zegt dat het zonder God wel kan leven. We moeten gered worden van de arrogantie dat we zonder onze Schepper de rest zelf wel voor elkaar kunnen krijgen.

We zijn geen lieverdjes, we zijn verloren zonen die weer terug moeten keren naar de Vader en moeten erkennen dat we Hem nodig hebben in ons leven.

This entry was posted in 42 Lukas, Bible. Bookmark the permalink.