Monthly Archives: October 2012

Hij kent je bij naam

Johannes 20 14 En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat Jezus het was. 15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Hij kent je bij naam

Waarom huil je?

Johannes 20 11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf, 12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Waarom huil je?

In het graf

Johannes 20 7 En de zweetdoek, die op Zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen maar afzonderlijk, opgerold, op een andere plaats. 8 Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on In het graf

Het lege graf

Johannes 20 3 Petrus dan ging naar buiten, en de andere discipel, en zij kwamen bij het graf. 4 En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Het lege graf

Eeuwig leven

Johannes 20 1 En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. 2 Daarom snelde zij terug en … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 46 1 Korinthe | Comments Off on Eeuwig leven

Zo dichtbij

Johannes 19 38 En daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was (maar in het geheim, uit vrees voor de Joden) aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen; en Pilatus stond het toe. Hij dan … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Zo dichtbij

Simpel getuigen van de waarheid

Johannes 19 35 En die het gezien heeft, die getuigt ervan, en zijn getuigenis is waar, en hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft. 36 Want deze dingen zijn geschied, opdat het Schriftwoord vervuld wordt: Geen … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Simpel getuigen van de waarheid

Gekocht door Zijn kostbaar bloed

Openbaring 5:6-14 9 En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 66 Openbaring | Comments Off on Gekocht door Zijn kostbaar bloed

Het Paaslam

Johannes 19 31 Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de sabbat, omdat het de voorbereiding was (want de dag van die sabbat was een grote dag), vroegen de Joden dan aan Pilatus of hun benen gebroken … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 46 1 Korinthe | Comments Off on Het Paaslam

Volbracht

Johannes 19 30 Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest. (Johannes 19:30) Deze uitspraak moet leven in ons geloof. Jezus hangt daar na alles te hebben … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 66 Openbaring | Comments Off on Volbracht