In het graf

Johannes 20

7 En de zweetdoek, die op Zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen maar afzonderlijk, opgerold, op een andere plaats. 8 Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen, en hij zag het en geloofde. 9 Want zij kenden de Schrift nog niet dat Hij uit de doden moest opstaan. 10 De discipelen dan gingen weer naar huis. (Johannes 20:7-10)

Alles lag er zo netjes bij, alsof er iemand langs was geweest om alles netjes op te ruimen. Dit kan geen roof zijn geweest. Johannes kijkt ook naar binnen en dat is het moment dat er bij hem de knop om gaat. Jezus is waarlijk opgestaan. De schrift had het voorzegd, Jezus moest wel opstaan uit de dood. Maar die kennis hadden de discipelen nog niet.

Het is veel makkelijker om te geloven in een gekruisigde Jezus. Maar Jezus die werkelijk is opgestaan uit de dood, is dat een werkelijkheid voor ons leven? Kunnen wij net als Johannes zeggen dat we naar binnen keken en ons hart overtuigd raakte van het nieuwe leven van Jezus.

8 Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven. 9 Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem. (Romeinen 6:8-9)

Voor Jezus was de opstanding uit de dood niet meer dan een stukje extra leven. Lazarus zou uiteindelijk toch weer sterven. Maar de opstanding van Jezus is een werkelijke overwinning op de dood, Jezus zal nooit meer sterven. En dat geloof moeten we hebben.

De dood is overwonnen, de dood heeft geen grip op Jezus. De dood heeft geen grip meer op ons leven. We kijken in het graf, niet langer de dood meer in ogen, maar het eeuwige leven in Jezus. De dood heerst niet meer over Jezus, Hij is opgestaan uit deze ellendige dood.

De vergeving van de zonde door het kruis is nog makkelijk te geloven, het heeft niet zoveel consequenties voor ons op dit moment. Maar de overwinning van Jezus over de dood, durven we dat te geloven? De angst voor de dood niet langer in ons leven?

Jezus is waarlijk opgestaan, Hij heeft waarlijk de dood overwonnen. En als wij met Hem gestorven zijn voor de zonde, mogen we gerust zijn en weten dat we met Hem zijn opgestaan in het nieuwe leven.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.