Zo dichtbij

Johannes 19

38 En daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was (maar in het geheim, uit vrees voor de Joden) aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen; en Pilatus stond het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. 39 En Nicodemus (die eerst ‘s nachts naar Jezus toe gekomen was) kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer honderd pond. 40 Zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen doeken, met de specerijen, zoals het de gewoonte van de Joden is bij het begraven. 41 En er was bij de plaats waar Hij gekruisigd was, een hof en in de hof een nieuw graf, waarin nog nooit iemand gelegd was. 42 Daar nu legden zij Jezus vanwege de voorbereiding van de Joden, omdat het graf dichtbij was. (Johannes 19:38-42)

Gerespecteerde leiders die hebben gekozen voor de waarheid. Het is een hele moeilijke beslissing als je zover in het systeem vast zit om dan toch te kiezen voor Jezus. Maar des te meer blijkt hun verlangen naar de waarheid. Ze hebben niet gekeken naar uiterlijke omstandigheden, maar gezocht naar de waarheid.

Jezus was meer voor hen dan een lastpost, Jezus sprak de waarheid en het heeft hun hart geraakt. De angst voor de andere geestelijke leiders mag dan de overhand hebben gespeeld, maar nu blijkt hun bewuste keuze voor Jezus.

Allemaal feiten die de mensen kunnen nagaan. Dit zijn niet zomaar wat mensen, dit zijn de mensen waar iedereen tegenop keek. Als Johannes hier over zou liegen dan zou dat snel duidelijk worden. Maar Johannes gebruikt juist deze feiten om de mensen te laten zien hoe werkelijk de gebeurtenissen waren rondom Jezus.

De kruisiging was omgeven met mensen die niets met Jezus te maken wilden hebben. Daarom wilden ze juist zijn dood. Maar na de kruisiging zien we de rust wedergekeerd en hebben alle mensen die van Jezus af wilden zich teruggetrokken in hun eigen leven. Nu komen de mensen die wel dicht bij Jezus wilden zijn.

Zoals Johannes de geschiedenis beschrijft, zo kunnen we duidelijk weten wat er is gebeurd en waarom. Johannes is hier aan het getuigen zodat wij ook mogen weten dat Jezus werkelijk is gestorven en werkelijk in een graf is gelegd. Het is werkelijk gebeurd, het is geen theologie het is de werkelijkheid van het leven en de dood van Jezus.

Het komt zo dichtbij. Mensen die Jezus naar het graf dragen, omdat het dichtbij moet zijn. Mensen die toegang hebben tot Pilatus. Het is de werkelijkheid, zo is het gebeurd. Jezus is deze weg voor ons gegaan. En wij mogen daarop vertrouwen. Dank U Vader, dat U zo ver bent gegaan dat U Uw Zoon heeft gegeven, dank U.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.