Het lege graf

Johannes 20

3 Petrus dan ging naar buiten, en de andere discipel, en zij kwamen bij het graf. 4 En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5 En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. 6 Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. (Johannes 20:3-6)

Een persoonlijk verslag van de ontdekking van het lege graf, Johannes rent samen met Petrus naar het graf nadat Maria hen had verteld dat het leeg was. De discipelen hadden waarschijnlijk moedeloos thuis gezeten. Het was voorbij, Jezus was er niet meer en nu moeten ze het leven weer oppakken, zonder Jezus.

Maar als Maria hen komt vertellen dat het graf leeg is, begint de spanning weer te komen. Is het dan niet afgelopen, is er dan nog hoop voor een toekomst? Johannes rent sneller, de hoop klopt in zijn hart, maar als hij bij het graf is durft hij toch niet naar binnen te kijken. De hoop voor de opgestane Jezus is te mooi maar de angst dat die hoop verdwijnt is toch nog daar.

Voor Petrus denk ik dat het anders was. Het was een emotioneel weekend, waarin hij Jezus heeft laten vallen. Alle hoop is verloren. En dit lege graf is voor hem misschien geen aanleiding om hoop te hebben, puur de verwondering over een leeg graf. Dan is het ook veel makkelijker om naar binnen te gaan.

Helemaal zeker kan ik nooit zijn over de motivaties van Johannes en Petrus. Maar Johannes beschrijft dit moment als het omkeer moment in zijn geloof. Deze ontdekking was belangrijker dan de dagen tussen het kruis en de opstanding. Het lege graf was het begin voor het nieuwe leven na het kruis.

Hoe kijken wij in dit leven? Hebben wij hoop tegen het natuurlijke in? Zijn de beloften die Jezus geeft sterker dan de natuurlijke omstandigheden? Verlangen wij naar het nieuwe leven in Jezus?

Hoop in Jezus is de kracht voor ons leven. Hoop in Zijn opstanding, dat wij Hem daarin volgen. Jezus gaat een weg met ons en op die weg komen wij ook dit lege graf tegen. Het graf waarin Jezus lag, maar de dood overwon. Het is nooit voorbij, wij hebben EEUWIG LEVEN.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.