Het wordt niet te moeilijk

Johannes 18

7 Hij vroeg hun dan opnieuw: Wie zoekt u? En zij zeiden: Jezus de Nazarener. 8 Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat Ik het ben. Als u dan Mij zoekt, laat dezen weggaan. 9 Dit zei Hij opdat het woord vervuld zou worden dat Hij gesproken had: Uit hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik niemand verloren laten gaan. (Johannes 18:7-9)

Als God iets doet in ons leven, dan is dat omdat Hij van ons houdt. Hij wil niet dat we verloren gaan, Hij wil dat wij overwinnen. En dat was/is het verlangen van Jezus ook voor de discipelen. Ze zullen niet verloren gaan, maar sterk blijven staan in deze moeilijke omstandigheden.

13 Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. (1 Korinthe 10:13)

Jezus laat de soldaten weten dat Hij het is die ze zoeken, ze zijn niet op zoek naar Zijn discipelen. Ik denk dat de autoriteit die Jezus hier uitstraalt (want die heeft Hij), de mensen respect inboezemt voor Jezus. Eigenlijk is het Jezus die hier de leiding neemt. Hij geeft hier Zichzelf bewust, maar laat ook bewust de discipelen buiten schot.

De discipelen zijn hier nog niet klaar voor, zij hoeven alleen maar vanaf de zijlijn toe te kijken. En dat weet God, dat weet Jezus. Het is voor mij zo krachtig en bemoedigend. Jezus wil Zijn discipelen bewaren voor gevaren. Hij wil de discipelen veilig houden zodat ze niet zullen vallen door moeilijkheden die er zijn.

Ervaar jij dit in jouw leven? Weet je dat Jezus zoveel van je houdt dat Hij je niet laat gaan? Hij houdt niet op met te zorgen voor jou, Hij zet alles op alles om je vast te houden. Zelfs als Hij zelf op het moeilijkste moment is van Zijn leven, Hij denkt aan ons.

Waar je ook doorgaat, Hij houdt van jou. Hoe je nu ook in je leven staat de weg is altijd vrij om in de armen van Jezus te zijn. Hij heeft het niet te druk, Hij is met jou bezig en je zult het nooit te moeilijk hebben, want Hij houdt je vast.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.