Ervaring van Zijn liefde

Johannes 17

25 Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend, maar Ik heb U gekend, en dezen hebben erkend dat U Mij gezonden hebt. 26 En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen. (Johannes 17:25-26)

De laatste woorden van het gebed van Jezus tot de Vader in de hemel. Jezus heeft ons toegestaan om bij dit intieme moment te zijn en te ervaren wat voor liefde er is tussen de Vader en Hem. Dit gebed is meer dan een hogepriesterlijk gebed, het is een intiem moment tussen de Vader en Zijn Zoon waar wij bij mogen zijn.

Voor de discipelen is dit een moment waar ze zoveel kunnen leren en kunnen veranderen in hun eigen relatie met Jezus. Door Jezus mogen ze zo dicht bij de Vader komen, door Jezus hebben ze de Vader leren kennen. Alles wat Jezus hen over de Vader verteld heeft zien ze hier nu gebeuren in een gesprek tussen de Zoon en Zijn Vader.

Jezus noemt Zijn Vader een rechtvaardige Vader, God doet alles goed. Zijn keuzes zijn rechtvaardig en niemand kan er wat van zeggen zolang ze het niet begrijpen. En als ze het begrijpen dan zullen ze er niets meer van zeggen. God is rechtvaardig in Zijn handelen, Hij heeft voor deze discipelen gekozen.

De discipelen hebben dat kunnen zien, de Vader was onzichtbaar voor de wereld, maar door Jezus is Hij geopenbaard. Ze kennen de Vader, Hij is vol van liefde en dat is te zien in Jezus. De liefde die wordt geopenbaard is zo anders, zo sterk.

Misschien lijkt dit een mysterie. Jezus in ons, de liefde van de Vader in ons. Maar de enige manier om deze mysterie te begrijpen is door Jezus uit te nodigen in je leven. Alleen de ervaring van Zijn liefde in je leven kan je laten begrijpen wat het is dat God in ons woont. Niet deze woorden, maar de werkelijkheid van het komen voor God.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.