Verborgen motieven

Johannes 18

18 En de slaven en de dienaars hadden een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was, en stonden zich te warmen. Petrus stond zich bij hen te warmen. 19 De hogepriester dan ondervroeg Jezus over Zijn discipelen en over Zijn onderricht. 20 Jezus antwoordde hem: Ik heb openlijk gesproken tot de wereld; Ik heb altijd onderwezen in de synagoge en in de tempel, waar de Joden altijd samenkomen, en Ik heb niets in het verborgen gesproken. (Johannes 18:18-20)

Het is wel een contrast, Petrus die zich staat te warmen bij het vuur en Jezus die wordt ondervraagd door de hogepriester. Maar wat kan Petrus nu nog doen? Jezus heeft hem verboden om het zwaard te gebruiken, het enige wat hij zou kunnen doen is naast Jezus gaan staan, met Hem de pijn dragen.

Jezus wordt ondervraagt over Zijn werk hier op aarde. Ze willen weten of er een geheim motief is waar ze Jezus op kunnen pakken. Maar als je zoals Jezus het werk van God wil doen dan is er geen geheim, je doet de waarheid en dat is genoeg.

Vandaar dat Jezus dit antwoord kan geven, Hij is altijd in het openbaar geweest, Hij heeft er geen geheim van gemaakt. Het is de waarheid en daar hoeft Hij Zich niet voor te schamen en Hij hoeft er niet bang voor te zijn.

Soms lijken andere mensen geen goede motieven te hebben. Ze gaan naar het zendingsveld zonder een achterban, ze doen goede daden maar niet zo strak georganiseerd. Wat zijn dan de motieven, of is het echt het volgen van Jezus. We kunnen gewoon weg niet altijd achterdochtig blijven. God heeft een weg, die mogen wij volgen.

De achterdocht van de joodse leiders kwam uit hun eigen verwrongen ideeen. Zij waren degenen die een valse motivatie hadden. Weer een contrast, maar nu tussen Jezus en de geestelijke leiders. Jezus is altijd open geweest en heeft geen verborgen motieven. Jij wel?

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.