Volledige openheid

Johannes 18

1 Nadat Hij dit gezegd had, vertrok Jezus met Zijn discipelen naar de overkant van de beek Kedron, waar een hof was, die Hij met Zijn discipelen inging. 2 En Judas, die Hem verraadde, kende die plaats ook, omdat Jezus daar vaak met Zijn discipelen samengekomen was. 3 Judas dan, die de afdeling soldaten en enkele dienaars van de overpriesters en Farizeeën meegenomen had, kwam daar met lantaarns, fakkels en wapens. 4 Jezus dan, Die alles wist wat er over Hem komen zou, trad naar voren en zei tegen hen: Wie zoekt u? (Johannes 18:1-4)

Een nieuwe fase van deze laatste uren van Jezus komt nu aan bod. Johannes is nu overgestapt van de voorbereidingen en leringen van Jezus naar het moment dat Jezus bewust Zijn leven gaat geven. Want dat is wel duidelijk gemaakt door Johannes, Jezus ging bewust aan het kruis, het was Zijn keuze uit liefde voor ons.

Jezus heeft alles gezegd wat Hij wilde zeggen. Nu moeten de discipelen samen met Hem hier door heen, maar Hij weet dat ze er allemaal als overwinnaars uit zullen komen, vol van geloof. Een vertrouwen in de redding die de God van Abraham, Izak en Jakob heeft gegeven.

Jezus gaat bewust naar de plek waar ze vaak samen komen. Dit is een heel kenmerkend beeld van dit bijbel boek. Johannes staat heel dicht bij Jezus en weet de details, Hij weet de liefde waarmee Jezus Zijn volgelingen meeneemt. Ze zijn echt discipelen en Jezus heeft daarin geen enkel geheim voor hen, ook niet voor Judas.

Deze verzen schetsen dus ook een hoog verraad. Het is de introductie naar een lijden die komt uit het volledig open geven van Jezus aan de wereld. Vaak bouwen wij muren om onszelf heen om onszelf te beschermen. Maar Jezus heeft alles gegeven, en laat het toe dat het meest intieme wordt gebruikt om Hem in de ‘val’ te laten lopen. Judas kent Jezus, Hij weet waar Hij graag is en misbruikt voor eigen gewin.

Maar is Judas wel een uitzondering? Jezus geeft Zich volledig open aan ons, Hij laat zien Wie Hij werkelijk is. Daardoor kunnen wij Hem echt lief hebben, maar daardoor kunnen mensen Hem ook echt haten. Doordat Jezus Zich volledig open heeft gegeven kan Hij worden gekruisigd, nu nog steeds. Nog steeds kan Jezus aan de schandpaal worden gehangen in deze wereld.

Maar in ons leven moeten wij die openheid van Jezus volledig accepteren en aannemen. Niet misbruiken voor onze eigen religie maar Jezus ten volle accepteren als de Heer die ons lief heeft en het beste voor ons over heeft.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.