Geen verdediging

Johannes 18

20 Jezus antwoordde hem: Ik heb openlijk gesproken tot de wereld; Ik heb altijd onderwezen in de synagoge en in de tempel, waar de Joden altijd samenkomen, en Ik heb niets in het verborgen gesproken. 21 Waarom ondervraagt u Mij? Ondervraag hen die gehoord hebben wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten wat Ik gezegd heb. 22 En toen Hij dit zei, gaf een van de dienaars die daarbij stond, Jezus een slag in het gezicht en zei: Antwoordt U zo de hogepriester? 23 Jezus antwoordde hem: Als Ik verkeerd gesproken heb, bewijs dan wat er verkeerd is; maar als Ik terecht gesproken heb, waarom slaat u Mij dan? (Johannes 18:20-23)

Het is alsof Jezus hen vraagt of Hij Zijn eigen getuigen moet zijn. Normaal worden er altijd andere mensen gehoord als getuigen, maar Jezus blijkt zelf te moeten getuigen. Want er is namelijk helemaal niets waar Jezus Zich tegen moet verdedigen. Er is helemaal niemand of niets dat tegen Jezus getuigt.

Ik denk dat we door de getuigenis van Johannes wel een goed beeld kunnen krijgen van de situatie. We hebben door het hele bijbelboek heen al eerder situaties gezien waarin Jezus Zich moest verdedigen tegenover de geestelijke leiders. Ze waren het duidelijk niet eens met Jezus, maar ze konden niets vinden om tegen Jezus te gebruiken.

De sfeer is nu grimmig alsof men een overwinning heeft behaald door Jezus gevangen te nemen. Jezus moet nu wel bang worden van deze leiders en dat schijnt een van die dienaars ook te denken. Jezus moet nu wel respect tonen voor de geestelijke leiders, Hij is degene die in de boeien is geslagen.

Maar nog altijd blijft Jezus dicht bij de Vader in Wie Hij is. Hij heeft niets te vrezen want dit is de weg die Hij wil gaan. Want deze weg laat door het contrast heel duidelijk zien hoe het hart van God er uit ziet. De duisternis van het hart van de leiders en het licht dat Jezus blijft schijnen.

Hebben wij hetzelfde hart als Jezus? Zelfs al staan we voor de moeilijkste situatie, kunnen wij dan nog steeds zeggen dat alles in orde is met ons? Hoeven wij onszelf dan nog steeds niet te verdedigen omdat er ook in ons leven geen duisternis leeft?

Als wij net als Jezus altijd trouw blijven aan de Vader en Zijn wil doen, dan zal de meest religieuze autoriteit niets tegen ons kunnen zeggen, omdat God altijd aan onze kant staat. Wij hoeven onszelf niet te verdedigen, dat doet God wel.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.