Werken zijn wel belangrijk

 12 En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. (Openbaring 22:12)

Het wordt zo vaak benadrukt in de bijbel, dat ik me afvraag waarom we er elke keer overheen lezen. Maar het staat er zo duidelijk, ons praktisch leven hier op aarde wordt wel degelijk geoordeeld. Met andere woorden Jezus wil wel degelijk weten waar wij hier op aarde mee bezig zijn.

13   Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde,  de Eerste en de Laatste. 14 Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. (Openbaring 22:13-14)

Wij moeten ons leven gaan vormen naar dit bijbel boek. We moeten het serieus nemen en zeker weten dat Jezus zo snel mogelijk terug komt. We moeten zeker weten dat we niet veel tijd om er een spelletje van te maken, maar dat we klaar moeten zijn voor de komst van Jezus, misschien is het morgen.

En dat is de reden waarom Jezus deze openbaring heeft gegeven. Hij wil dat wij bewust zijn van het feit dat elke moment HET moment kan zijn. Hij wil dat wij bewust leven naar de geboden van God.

Is dit de werkelijkheid van ons leven. Leven we alsof elke dag HET moment kan zijn?

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.