Spoedig

6 En hij zei tegen mij:  Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden  om Zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. 7 En zie, Ik kom spoedig.  Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. (Openbaring 22:6-7)

Wat er in het bijbel boek Openbaring staat zal allemaal gebeuren. En het gebeurd spoedig. Vele mensen hebben in het verleden al geprobeerd de datum te raden van deze gebeurtenissen. Zeker omdat Jezus zegt dat het spoedig zal gebeuren is er een brandend verlangen naar deze tijd.

Zoals we de afgelopen dagen hebben gezien zouden we graag willen dat het nu zo ver is. Maar ik denk dat de eerste reden dat Jezus ons dit openbaart is ;dat wij onszelf voorbereiden. Ik lees nergens dat Jezus van ons verlangt dat wij de datum en de tijd uitrekenen. Ik lees wel dat wij onszelf sterk moeten maken en ons moeten voorbereiden op deze tijden.

Zolang de aarde bestaat heeft God Zijn woord doen spreken op aarde. Door profeten en dienstknechten, door Jezus en de woorden die zijn opgeschreven kunnen we naar God luisteren. En ook naar deze woorden mogen we luisteren. En als we echt luisteren naar deze woorden en er naar handelen dan zijn we echt gelukkig.

En Jezus komt spoedig en dit moeten we ons realiseren. We kunnen denken dat Jezus al 2000 jaar op zich laat wachten en er al zoveel mensen zijn overleden. We kunnen ook denken, dat elk moment, HET moment is dat alles wordt vervuld. Maar spoedig betekend spoedig, het kan elk moment zijn.

We moeten niet wachten met ons leven voor te bereiden op Zijn komst. Hij komt spoedig, elk moment kan HET moment zijn.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.