Van aangezicht tot aangezicht

3 En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, 4 en zullen Zijn aangezicht zien, en  Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. (Openbaring 22:3-4)

Wat Mozes niet mocht zien, want dat zou hij het niet overleven, mogen we dan wel zien. We mogen God van aangezicht tot aangezicht kennen. We mogen weten Wie Hij werkelijk is. En wij zullen een stempel dragen waardoor we weten dat we van Hem zijn en bij Hem horen. Zijn naam zal op ons voorhoofd geschreven staan.

Dit klinkt saai voor de mensen die vol van de wereld zijn, die nog verlangen naar de dingen op deze aarde. Zij verlangen naar een status, zij verlangen naar entertainment. Mensen die vol zijn van deze wereld zullen nooit begrijpen hoe het is om dicht bij God te zijn.

Maar mensen die zich van deze wereld afzetten en zoeken naar God in dit leven, begrijpen hoe diep vervullend dit is. Dit is het verlangen van een echte christen om God van aangezicht tot aangezicht te kunnen zien. Dit heeft niets met trots te maken, dit is een geestelijk verlangen.

5   En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. (Openbaring 22:5)

We zullen met onze schepper kunnen wandelen hier op aarde, Hij zal ons vertrouwen en wij begrijpen dat wij Hem altijd hebben kunnen vertrouwen. God is waardig alle eer voor dit plan dat Hij met ons heeft. Dit is het ultieme verlangen van de mens hier op aarde.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.